Site is loading

Video Art-works

© Sjaak Verboom
Videoinstallatie ‘Zachte krachten’

© Sjaak Verboom, 2019

Er is er één de allersterkste

hij was, en is en wil er altijd zijn
hij ontneemt de laatste adem
van
slachtoffer en dader
veroordeelde en beul

Hij zal doorzetten
met bruut geweld of sluwe liefdestaal
totdat
heel deze aarde – mens, dier, plant en licht
is weggesloten in zijn huis van steen
grafkamer zonder ramen

Maar dan is daar opeens de ander
je was haar naam welhaast vergeten
haar ogen zien wat jij niet niet meer kan zien
die eindeloze bloemenzee

zij ziet voorbij de einder –
en kijkt je aan
zij zwijgt
en dan pas hoor jij

dat hele zachte ruisen
als van adem die wil wederkeren
als van beenderen die reizen

Zij lacht en speelt en danst zo licht
terwijl
de hoge winden dalen

© Sjaak Verboom, juni 2019

Why?

© Sjaak Verboom, 2016

Videoinstallatie ‘Een lijn in het zand’

© Sjaak Verboom, 2016

Deze video is onderdeel van een installatie.
Daarin staat de houten lijst die wordt ingekleurd voor de muur waarop geprojecteerd wordt. De schaduw die de lijst op het beeld werpt is een wezenlijk onderdeel van de video.
Psychogeography, 2016

Psychogeography is an exploration of urban environments that emphasizes playfulness and “drifting”. It has links to the Situationist International. Psychogeography was defined in 1955 by Guy Debord as “the study of the precise laws and specific effects of the geographical environment, consciously organized or not, on the emotions and behavior of individuals.”
It has also been defined as “a total dissolution of boundaries between art and life”. Another definition is “a whole toy box full of playful, inventive strategies for exploring cities… just about anything that takes pedestrians off their predictable paths and jolts them into a new awareness of the urban landscape.”